Till innehåll på sidan

VFU

Bredängsskolan är en VFU-skola, en särskilt utvald skola för Stockholms Universitets lärarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Bredängsskolan har från och med läsåret 2020 - 2021 gått med i ett samarbete med Stockholms universitet där olika stadsdelar samarbetar i arbetet kring universitetets studenter som kommer till våra olika skolor. Det handlar om gemensamma utbildningar för skolornas handledare, information och träffar.  Bredängsskolan ingår i ett så kallat kluster (en grupp) tillsammans med stadsdelsområdena Älvsjö och Hägersten. Skolor och förskolor inom detta kluster ska på sikt ta emot ca 200 studenter från Stockholms universitet varje år.

 

Om det är möjligt så har VFU-studenten sina samtliga VFU-perioder på skolan och hos samma handledare. Ibland är det dock inte möjligt då studenten ska ha praktik från olika stadier eller i olika ämnen.

 

Vi på Bredängsskolan tycker att det är positivt för skolan att ta emot studenter. Vi vill bidra till att utbilda framtidens ämneslärare, grundskollärare och lärare mot fritidshem.

 

 

 

Dela: