Till innehåll på sidan

Varför just Bredängsskolan?

Bredängsskolan

Bredängsskolan är en grund- och grundsärskola från Förskoleklass till åk 9. Skolan har ca 530 elever och 110 anställda varav ca 75 är pedagoger. De flesta eleverna har svenska som andraspråk vilket präglar skolan som helhet. Eleverna har många olika modersmål, varför vi erbjuder modersmålsundervisning på ca 30 språk. Grundsärskolan har elever som läser både mot ämnen och mot ämnesområden. Skolan leds av rektor, biträdande rektorer och administrativ chef. Skolan har ett komplett Elevhälsoteam (EHT) med skolpsykolog, kuratorer, skolsköterska, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare.

Efter skolan finns fritidshemmen ”Regnbågen” för eleverna i åk F–1 och ”Solen” för åk 2–3 samt fritidsklubben "Eftis" för åk 4–6. Vi har ett samarbete med kulturskolan El Sistema på låg- och mellanstadiet där eleverna får lära sig att spela i ensemble. Vi deltar i projekt såsom Skapande skola och Maker Tour där vi i samarbete med andra aktörer låter eleverna utveckla sitt skapande och möta ny teknik.

Vi har ett skolbibliotek och vår skolmatsal har eget tillagningskök.

Skolans vision är att Alla ska lyckas. Den genomsyrar våra måldokument och vårt arbete.

För att Alla ska lyckas satsar vi på språkutvecklande arbetssätt, digitalisering i undervisningen, att värna skolans värdegrund och att stärka elevernas inflytande över sina studier. Skolans förstelärare har i uppdrag att leda vårt utvecklingsarbete inom dessa områden. Vi vill att våra elever ska lyckas nå sina personliga mål med skolan och att de i framtiden ska ta en plats i samhället som demokratiska medborgare.

För att Alla ska lyckas följer alla lektioner samma struktur. Lektionen börjar med att läraren presenterar målet för lektionen och förklarar hur lektionen hänger ihop med det man gjorde förra gången. Lektionen avslutas med en sammanfattning – vad har vi lärt oss idag och hur var arbetsklimatet?

Bredängsskolans ordnings- och trivselregler beskriver förväntningarna på hur vi ska vara mot varandra för att Alla ska lyckas. Dessa förväntningar handlar om att vi ska bemöta varandra på ett positivt och respektfullt sätt, att eleverna kan vända sig till vuxna på skolan för att få hjälp och att varje elev måste ta ansvar för sitt beteende i skolan och på sociala medier. Bredängsskolan är en mobil- och sockerfri skola.

I skolan läggs grunden för en livslång lust att lära. Vi som arbetar på Bredängsskolan sätter en ära i att varje dag få bidra till lärande, utveckling och framtidstro på en skola där Alla ska lyckas.

 

Är du mer nyfiken på vår skola? Då kan du självklart kontakta vår expedition:

 

Dela:
Ingress: 
Bredängsskolan