Till innehåll på sidan

Varför just Bredängsskolan?

.

Bredängsskolan är en skola där alla ska lyckas

Skolans vision är att Alla ska lyckas. Den genomsyrar våra måldokument och vårt arbete.

För att Alla ska lyckas satsar vi på språkutvecklande arbetssätt, digitalisering i undervisningen, att värna skolans värdegrund och att stärka elevernas inflytande över sina studier. Vi vill att våra elever ska lyckas nå sina personliga mål med skolan och att de i framtiden ska ta en plats i samhället som demokratiska medborgare.

För att Alla ska lyckas följer alla lektioner samma struktur. Lektionen börjar med att läraren presenterar målet för lektionen och förklarar hur lektionen hänger ihop med det man gjorde förra gången. Lektionen avslutas med en sammanfattning – vad har vi lärt oss idag och hur var arbetsklimatet?

Det finns en skolkonvention på Bredängsskolan som beskriver förväntningarna på hur vi ska vara mot varandra för att Alla ska lyckas. Dessa förväntningar handlar om att vi ska bemöta varandra på ett positivt och respektfullt sätt, att eleverna kan vända sig till vuxna på skolan för att få hjälp och att varje elev måste ta ansvar för sitt beteende i skolan och på sociala medier.

I skolan läggs grunden för en livslång lust att lära. Vi som arbetar på Bredängsskolan sätter en ära i att varje dag få bidra till lärande, utveckling och framtidstro på en skola där Alla ska lyckas.
 

Är du mer nyfiken på vår skola? Då kan du självklart kontakta vår expedition:

 

Dela:
Ingress: 
.