Varför just Bredängsskolan?

Bredängsskolan är en skola där alla ska lyckas

Skolans vision är att Alla ska lyckas. Den genomsyrar våra måldokument och vårt arbete.

För att Alla ska lyckas satsar vi på språkutvecklande arbetssätt, digitalisering i undervisningen, att värna skolans värdegrund och att stärka elevernas inflytande över sina studier. Vi vill att våra elever ska lyckas nå sina personliga mål med skolan och att de i framtiden ska ta en plats i samhället som demokratiska medborgare.

För att Alla ska lyckas följer alla lektioner samma struktur. Lektionen börjar med att läraren presenterar målet för lektionen och förklarar hur lektionen hänger ihop med det man gjorde förra gången. Lektionen avslutas med en sammanfattning – vad har vi lärt oss idag och hur var arbetsklimatet?

Det finns en skolkonvention på Bredängsskolan som beskriver förväntningarna på hur vi ska vara mot varandra för att Alla ska lyckas. Dessa förväntningar handlar om att vi ska bemöta varandra på ett positivt och respektfullt sätt, att eleverna kan vända sig till vuxna på skolan för att få hjälp och att varje elev måste ta ansvar för sitt beteende i skolan och på sociala medier.

I skolan läggs grunden för en livslång lust att lära. Vi som arbetar på Bredängsskolan sätter en ära i att varje dag få bidra till lärande, utveckling och framtidstro på en skola där Alla ska lyckas.
 

Är du mer nyfiken på vår skola? Då kan du självklart kontakta vår expedition:

Bredängsskolans ordnings- och trivselregler

Hur vi är mot varandra
Alla i skolan, både barn och vuxna uppträder mot varandra på ett trevligt sätt. Alla hjälper varandra i skolan. 

Arbetsro

 • Jag kommer i tid till lektionerna och har med mig mitt arbetsmaterial.
 • Jag lämnar bara klassrummet efter överenskommelse med läraren. 
 • Jag har mobilen avstängd eller på ljudlös och undanstoppad under lektionen och i matsalen om jag inte kommit överens med läraren om annat. 
 • Jag använder inte telefonen till kommunikation under lektionstid om jag inte kommit överens med läraren om annat.
 • På lågstadiet har jag inte mobil med mig till skolan. 
 • Jag förstör inte för andra. 

Lugn

 • Jag talar med andra i lugn ton. 
 • Jag går lugnt inomhus i skolans lokaler – ute får vi leka och springa. 

Bra språk

 • Jag använder ett språk så att ingen blir ledsen, arg eller känner sig kränkt. 

Rent och snyggt

 • Jag hjälper till att hålla rent och fint i skolan.

Ytterkläder

 • Under lektionen lämnar jag ytterkläder i skåpet eller utanför klassrummet. 
 • Keps och mössa får jag bära utanför klassrum, matsal och aula. (Detta gör jag bl.a. som en förberedelse inför yrkeslivet)

Hälsa

 • På Bredängsskolan bryr vi oss om hälsan. Jag låter bli att äta godis och dricka läsk i skolan.

Bredängsskolans skolkonvention

Alla på Bredängsskolan;

 • hälsar på varandra
 • använder ett vårdat språk och pratar med varandra på ett trevligt, positivt och respektfullt sätt
 • respekteras för sin religion, för sitt utseende, för sitt funktionshinder, för sitt land och sin bakgrund, för sin ålder och för sin sexuella läggning 
 • är snälla och hjälpsamma, genom att låta alla vara med, respektera arbetsron både i klassrum och i korridorer
 • respekterar varandra genom att komma i tid
 • tar ansvar för sitt beteende på sociala medier

 

 

Dela: