Till innehåll på sidan

F-3

Antal: 1

  • Förskoleklass till årskurs 3

    I arbetslaget ingår lärare, fritidspedagoger, barnskötare, specialpedagoger, speciallärare och elevassistenter. Klasserna är förhållandevis små (ca 19 – 24 elever) och vi är noga med att alla elever som behöver anpassningar eller stöd ska få det tidigt. Vårt motto är att alla ska lyckas!

    Det här gör vi:

    Kategorier: