Styrdokument

Skolan följer nationella och kommunala styrdokument. Dessutom har skolan tagit fram verksamhetsplaner för varje år samt ett antal handlingsplaner. Här nedanför hittar du länkar till alla dessa.

Nationella och kommunala planer (alla länkar öppnas i nya fönster)

    Läroplan för grundskolan 
    Förordningar som styr skolan
    Skollagen
    Stockholms stads verksamhetsplan för grundskolan hittar du på denna sida

Skolans styrdokument

    Likabehandlingsplan 2019/2020
    Elevhälsoplan 2018/2019
    Drogpolicy för grundskolorna i Skärholmens stadsdelar 
    Trivsel- och ordningsregler
 

Dela:
Kategorier: