Till innehåll på sidan

Styrdokument

Skolan följer nationella och kommunala styrdokument. Dessutom har skolan tagit fram verksamhetsplaner för varje år samt ett antal handlingsplaner. Här nedanför hittar du länkar till alla dessa.

Nationella och kommunala planer (alla länkar öppnas i nya fönster)

    Läroplan för grundskolan 
    Läroplan för grundsärskolan
    Förordningar som styr skolan
    Skollagen 

Skolans styrdokument

    Plan mot kränkande behandling 2021/2022
    Elevhälsoplan 2021/2022
    Drogpolicy för grundskolorna i Skärholmens stadsdelar 
    Trivsel- och ordningsregler 
    Verksamhetsberättelse 2020
    Verksamhetsplan 2021

Dela:
Kategorier: