Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning har som mål att underlätta för individer och grupper i alla åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke och/eller karriär.

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar

Därför är kunskaper och undervisning om arbetsmarknad, arbetsliv och utbildningsvägar en fråga för alla, lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare, men också för andra aktörer med koppling till skolan. Alla elever ska ges kunskaper och förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

 

Enskild studie- och yrkesvägledning

Det är studie- och yrkesvägledarens uppgift att informera och vägleda eleverna inför fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Studie- och yrkesvägledaren ska också vara till stöd för alla som arbetar på skolan med studie- och yrkesorienterande insatser.

 

Jag heter Margareth Hagberg och arbetar som studie- och yrkesvägledare vid Bredängsskolan i Stockholm. Tidigare har jag arbetat i Östhammars kommun, vid Raoul Wallenbergskolan i Bromma samt i Hallsbergs kommun. Jag har läst studie- och yrkesvägledarprogrammet i Stockholm och tog min examen år 2006. Det som inspirerar mig väldigt mycket i mitt yrke är alla de utmaningar som jag ställs inför på Bredängsskolan där jag upplever att vi har kommit långt i arbetet med att integrera arbetet med studie- och yrkesvägledning som en röd tråd genom hela elevernas skolgång. Jag vågar påstå att vi ligger i framkant vid Bredängsskolan. Se gärna mer om skolans tidigare projekt Bredängsakademin.

Vill du kontakta mig?

 

Dela: