Till innehåll på sidan

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare: Awaz Majid

Studie- och yrkesvägledning ska gå som en röd tråd från förskoleklass till åk 9 samt grundsärskola F-9. Skolan har en SYV-plan som revideras kontinuerligt. SYV arbetar med att, i samråd med elev och lärare, anordna olika former av aktiviteter med näringslivet, t ex praktikplatser, samtal kopplade till elevens gymnasieval och framtida yrkesval. Följande kan ingå i studie- och yrkesvägledande insatserna:

 • eleven har tillgång till studievägledare för motiverande samtal angående sina studie- och framtidsvisioner.
 • genomföra motiverande och professionella vägledningssamtal som bidrar till elevens ökande kunskaper om alternativen och ett vidgat perspektiv.
 • använda sig av vägledningsmodeller som vilar på vetenskaplig grund.
 • bidra till skolutveckling genom att på organisations-, grupp och individnivå arbeta för hela skolans utveckling av studie- och yrkesvägledning för alla elever.
 • informera eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning.
 • vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterade insatser.
 • kontinuerligt utveckla sin kompetens och hålla sig uppdaterad på förändringar inom utbildning och arbetsmarknad.
 • enskilda aktiviteter för elever i behov av särskild stöd.
 • hjälpa eleverna söka sommarjobb.
 • hjälpa både behöriga och obehöriga elever med deras ansökningar till gymnasiet, och följa upp dem.
 • erbjuda alla elever på skolan enskilda vägledningssamtal innan de börjar gymnasiet. Obehöriga elever prioriteras vad gäller vägledningssamtal.
 • upprätta skolans lokala SYV-plan i samråd med lärarna.
 • kartlägga elevernas resultat under omvalsperioden och slutliga besked perioden.
Dela:
Kategorier: