Till innehåll på sidan

Specialpedagog

Specialpedagoger: Margareta Örsan (F-3), Katarina Engström (F-3), Marie Alneskog (4-6) och Annika Raneståhl (7-9)

Följande ingår i elevhälsans specialpedagogiska uppdrag:

 • Tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
 • Kartlägga möjligheter, hinder och behov i lärmiljön.
 • Vid behov, stötta pedagogerna i arbetet med generella och extra anpassningar i lärmiljön.
 • I samarbete med mentorerna genomföra kartläggningar och bedömningar i samband med pedagogiska utredningar inför att ett åtgärdsprogram ska utarbetas.
 • Ge handledning/konsultation till pedagogisk personal.
 • Leda arbetet i åtgärdsrutinen (åtgärdsprogram) i samråd med Elevhälsoteamet.
 • Delta i arbetet med skolans struktur och organisation gällande värdegrund och likabehandling.
 • Delta i möten med elever och vårdnadshavare tillsammans med mentor.
 • Medverka vid elevhälsomöten (EHM) tillsammans med biträdande rektor, mentor, elev och vårdnadshavare.
 • Ge direkt undervisningsstöd till elever vid behov.
 • Stöd vid elevsamtal.
 • Ta emot nya elever
Dela:
Kategorier: