Till innehåll på sidan

Söka skola 2021

Skolvalet är öppet från den 15/1 till den 15/2

OM FÖRSKOLEKLASSEN (se vår film)

Vad är förskoleklass?
I förskoleklassen arbetar förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare.
Förskoleklassen är numera obligatorisk, det är alltså det första skolåret.
Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och grundskolan. Det betyder att vi arbetar med olika ämnen och teman, men undervisningen ska vila på lekens grund.

Vad tränar man i förskoleklass?
Förskoleklassen har en egen del i läroplanen där olika arbetsområden och förmågor tas upp.
Eleverna arbetar med språkutveckling, matematik, naturkunskap, skapande verksamhet och mycket annat.
Leken är en viktig del av skoldagen. I leken utvecklas både språk och social kompetens.

Hur ser en dag i förskoleklassen ut?
8.10 Samling, därefter arbetspass, ofta i mindre grupper
10.00 Rast ute
10.50 Lunch
11.15 Utevistelse
12.00 Arbetspass inne, ibland varvat med fri lek
13.00 Skoldagen slutar. De elever som inte ska vara på fritidshemmet hämtas och går hem
14.00 Mellanmål för de elever som är på fritidshemmet

En gång i veckan har eleverna musik med el sistema och en gång i veckan är det idrott.
En dag i veckan är vi utomhus hela förmiddagen. Då går vi iväg till något skogsområde i närheten.

 

Information om hur du Söker skola 2021

Titta gärna på filmen i länken
https://youtu.be/YDdomkTzDwE

Filmen ger en kort översikt över söka skola.
Mer information finns på
https://grundskola.stockholm/

Ansökan under pågående läsår

Här finner du ansökningblanketten till förskoleklass och årskurs 1-9 (denna används endast för ansökan under pågående läsår samt för sen ansökan till nästkommande läsår). 

 

 

 

 

Dela: