Till innehåll på sidan

Skolpsykolog

Psykolog: Agustin Figueroa

Följande kan ingå i elevhälsans psykologiska insats:

  • genomföra bedömningar av elev för att bidra i arbetet med att utforma pedagogiska strategier samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola,
  • tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet,
  • ge handledning/konsultation till skolans personal,
  • bidra med kunskap om psykiska besvär och neuropsykiatriska diagnoser, 
  • bidra med psykologisk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling, 
  • eleven har tillgång till skolpsykolog för stödsamtal/motiverande samtal angående skolsituationen,
  • ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa i elevhälsans övriga arbete,
  • vid behov medverka vid möten gällande elever tillsammans med mentor, elev och vårdnadshavare,
  • kontinuerligt utveckla sin kompetens inom området.

 

Dela:
Kategorier: