Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektorer, specialpedagoger, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog samt SYV.