Till innehåll på sidan

Orkesterskola El Sistema

Bredängsskolans elever erbjuds möjlighet att gå i orkesterskola genom ett samarbete med Kulturskolans enhet El Sistema Stockholm

El Sistema är en global visionsdriven musikrörelse som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans i orkester och kör, med repertoar inom konst- och folkmusik. Genom att upptäcka glädjen och skönheten i musiken ges barnen verktyg att skapa drömmar och mål med egen drivkraft. El Sistema verkar primärt där behoven är störst och verksamheten involverar även barnens familjer

Eleverna lär sig att spela ett orkesterinstrument, och på Bredängsskolan erbjuds eleverna valet mellan stråkinstrument, bleckblåsinstrument, träblåsinstrument och slagverksinstrument.I förskoleklass får alla elever musikundervisning där de möter orkestern, noter, rytmer och den västerländska konstmusiken. I årskurs ett väljer eleverna om de vill fortsätta gå i orkesterskolan och spela ett instrument. Lektioner ges två-tre gånger i veckan i skolans lokaler.

El Sistema Stockholm samarbetar med bl.a. Berwaldhallen, Folkoperan och Kungliga Operan, vilket gör att eleverna får ta del av olika föreställningar och bekanta sig med dessa musikinstitutioner. Dessutom ges regelbundet konserter i egen regi. Cirka sju till åtta gånger per läsår bjuder orkesterskolan till Musikträff i skolans aula, med konsert för våra elevers familjer, vänner och allmänheten.

Mer information
För att få en inblick i El Sistema Stockholms dagliga verksamhet besök deras hemsida eller följ dem på Instagram och Facebook. Alla frågor går bra att maila till elsistema@stockholm.se.

Dela:
Kategorier: