Organisation

                                       

Skolan är indelad i arbetslag. Varje arbetslag har ansvar för sina uppdrag. Det finns undervisande arbetslag och arbetslag för stödfunktioner. Skolledningen är också ett arbetslag.

Vilka arbetslagen är, samt en kort beskrivning av varje arbetslag kan du läsa nedan:

 • Skolledning
  Ansvarar för skolans styrning och resultat.
 • Undervisande arbetslag (Förskolegrupp, 1-3, 4-6, 7-9, FG och Särskolan)
  Ansvarar för undervisning och mentorsstöd till eleverna.
 • Skolbarnomsorg och eftermiddagsverksamhet (Fritidsverksamhet)
  Ansvarar för verksamheten efter skoltid i årskurserna 1-3 samt fritidsklubben i åk 4-6. Deltar dessutom i arbetet under lektionstid med klasserna.
 • Elevhälsa och SYV
  Ansvarar för uppföljning och hantering av elever i behov av stöd.
 • Servicelaget
  Expedition - ansvarar för adminstrativt stöd till verksamheten.
  Vaktmästeri - ansvarar för praktiskt stöd till verksamheten.
  Skolmåltid - ansvarar för att alla på skolan får god och näringsriktig mat.

 

  

 

Dela:
Kategorier: