Till innehåll på sidan

Kurator

Kuratorer: Louise Callenmark (F-6) och Liselotte Steen-Strandell (7-9, grundsärskolan)
Följande ingår i skolkurators uppdrag:

  • tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet med att utforma pedagogiska strategier.
  • ge handledning/stöd till skolans personal angående elevernas psykosociala situation
  • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem utanför skolan t ex socialtjänsten, BUP mm.
  • kartlägga och bedöma den psykosociala situationen för enskilda elever på uppdrag av rektor/elevhälsoteam.
  • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.
  • elever ska ha tillgång till kurator för stödsamtal/motiverande samtal gällande skolsituationen.
  • vårdnadshavare ska ha tillgång till kurator för stöd och rådgivning gällande sina barns skolgång.
  • samverkan med andra professionella aktörer i det främjande och förebyggande samt åtgärdande elevhälsoarbetet.

 

Dela:
Kategorier: