Information för fritidsverksamheten F-3

Välkomna till Bredängsskolans fritidshem

I år har vi två fritidsavdelningar på fritidshemmet.
Förskoleklassen har en liten avdelning för sig och åk 1 - 3 har bildat en egen avdelning.
Förskoleklassens fritids håller till i förskoleklassens lokaler. Det är en liten avdelning med
ca 40 elever. 

Åk 1 - 3 – avdelningen eller ”storfritids” håller till i V-huset.

På fritidshemmen arbetar fritidspedagoger, barnskötare och elevassistenter.
Fritidspersonalensamarbetar med lärarna och med elevhälsoteamet.

Verksamheten på fritidshemmet styrs, precis som övrig verksamhet i skolan, av läroplanen.
Hela dagen är ett lärande för eleverna. Vi utgår från de olika förmågor som beskrivs i
läroplanen för fritidshemmet. Läroplanen säger till exempel att eleverna ska utveckla:

¤  kommunikation - eleverna ska kunna framföra egna åsikter och tankar 
¤  social kompetens - bli goda kamrater
¤  skapande verksamhet – få prova på att arbeta med olika material och tekniker
¤  olika estetiska förmågor  - tex dans, lek, musik, drama
¤  demokratiska principer - förstå normer och regler.
¤  naturkunskap  och omvärldskunskap - utforska naturen i närmiljön och få kännedom
    om närsamhället
¤  rörelse och motion - såväl ute som inomhus
¤  god hälsa – förståelse för vad som påverkar vår hälsa

Detta tränar eleverna på genom olika aktiviteter som de väljer. Olika pedagoger ansvarar för olika aktiviteter. Det kan vara utelek, idrott i hallen, dans, bordtennis, skapande verksamhet i verkstan, pyssel av olika slag, spel (schack, sällskapsspel), sagoläsning, musik,
programmering, med mera. Ibland görs utflykter i närområdet.

Fritidsverksamheten börjar kl. 14.00 med att alla äter mellanmål tillsammans. Därefter är alla ute. Mellan 15.00 och 16.00 har vi fasta aktiviteter varje dag. Eleverna är då på en station under ledning av en pedagog. Efter kl. 16.00 är det fri lek.

För de elever som har behov har vi även morgonfritids från 6.30 – 8.00. Då är alla elever uppe i V-huset. Där serveras frukost mellan 7.00 och 7.15. Kl. 7.30 går alla elever ut och är ute till kl. 8.00.  Fritidshemmet stänger kl. 18.00.

Varje månad får alla vårdnadshavare ett månadsbrev med information om vår verksamhet och minst en gång per termin bjuds alla in till drop-in-fika.

Du når oss på fritidshemmet på telefonnummer:

08 508 241 64 (Fritidshem för F-1)     08 508 241 94 (Fritidshemmet för åk 2 - 3)

Vi vill inte att ni ringer mellan kl. 15.00 och 16.00 eftersom alla pedagoger är upptagna med olika aktiviteter den tiden så då kan vi inte svara i telefon.

Dela:
Kategorier: