Information för årskurs F-3

Arbetslagen F och 1-3 har ansvar för förskoleklassen och årskurserna 1-3.

I arbetslagen ingår:

  • Förskoleklassen 
  • Årskurs 1 
  • Årskurs 2 
  • Årskurs 3 
  • Studiegården 1-3

Information från arbetslagen:

I arbetslagen har vi både förskoleelever och elever i årskurserna 1-3. Eleverna i arbetslagen möter varje dag både fritidspedagoger och lärare. Eleverna arbetar med att skriva sig till läsning inspirerat av Arne Tragetons metoder. Det innebär att eleverna lär sig läsa genom att skapa texter på datorer utifrån egna erfarenheter. 

Varje termin innehåller ett stort tema. Elevgrupperna samverkar i vissa moment mellan årskurser och annars inom årskursen. Temat för Vt-16 är Glädje och sorg.

Tidigare teman har varit:

  • Vt-15 Temat "På äventyr med läsning"
  • Vt-14 Temat "Yrken i tiden"
  • Ht-13 Tema MA - "På äventyr med mätning"
  • Vt-13 Tema SV - Berättande
  • Ht-12 Tema NO - "Kraft och rörelse"

Eleverna arbetar ända från förskoleklassen med NTA-lådor för att stärka intresse och kunskap för naturvetenskap. NTA står för Natur och Teknik för Alla och bygger på olika experiment.

I arbetslaget har vi såväl förskollärare och fritidspedagoger som lärare. Eleverna är ofta indelade i små grupper både i undervisningen och i fritidsverksamheten. Fritidsverksamheten presenteras i en egen flik.

Dela:
Kategorier: