Information för årskurs F-3

Arbetslaget F -3 ansvarar för förskoleklassen och årskurserna 1-3.

I arbetslaget ingår:

  • Förskoleklassen 
  • Årskurs 1 
  • Årskurs 2 
  • Årskurs 3
  • Förberedelsegrupp för elever i åk 2 - 3

I arbetslaget ingår lärare, fritidspedagoger, barnskötare, specialpedagoger, speciallärare och elevassistenter.  Klasserna är förhållandevis små och vi är noga med att alla elever som behöver anpassningar eller stöd ska få det tidigt.  Vårt motto är att alla ska lyckas!

All personal på Bredängsskolan arbetar det här året med digitalisering, språkutvecklande arbetssätt och värdegrunden (likabehandlingsfrågor). Alla elever från förskoleklass och uppåt har tillgång till en egen I-pad eller dator. Förskoleklassen arbetar med språklekar varje dag utifrån Bornholmsmodellen och åk 1 arbetar med Sagoträdet. Alla ämnen präglas av medveten språkträning, ord och begrepp och förmåga att uttrycka sig på olika sätt.

Tack vare Skapande Skola kan vi erbjuda alla våra elever olika kulturupplevelser: dansföreställningar, museibesök, musik- och teaterupplevelser.

Årskurs 2 deltar i år i ett konstprojekt i samarbetet med Nationalmuseum. Det innebär dels att eleverna regelbundet besöker museet och lär sig om konst, dels att de själva får prova på att skapa konst. I arbetet tränas också muntligt berättande.

Eleverna arbetar ända från förskoleklassen med NTA-lådor för att stärka intresse och kunskap för naturvetenskap. NTA står för Natur och Teknik för Alla och bygger på olika experiment.

Förskoleklassen är med i Skogshjältarna vilket innebär att mycket av lärandet sker utomhus: naturkunskap, omvärldskunskap, språkträning och kamratstärkande övningar.

Bredängsskolan satsar mycket på aktiva raster. Vi har en välfylld rastbod och fritidspedagog med särskilt ansvar för rastlekar. Det finns alltid något att göra ute på rasterna för var och en.

Bredängsskolan är med i El Sistema. Det innebär att alla elever i förskoleklass och i åk 1 får musikträning utöver den vanliga musikundervisningen. Alltifrån enkla rytmikövningar till mer avancerade instrument. Från åk 2 får de elever som önskar fortsätta att spela och väljer då mellan olika blåsinstrument, stråkinstrument eller slagverk. Allt är gratis. Från och med år 3 spelar eleverna i orkester. En onsdag i månaden bjuds alla vårdnadshavare på konsert

Fritidsverksamheten presenteras i en egen flik.

 

Dela:
Kategorier: