Information för årskurs 4-6

Allmänt om arbetslaget

I vårt arbetslag ingår alla klasser i åk 4, 5, och 6. Vi arbetar nära varandra och har som ett av våra mål att alla ska känna alla. Detta skapar en lugn och trygg arbetsmiljö för våra elever. För att eleverna ska lyckas så bra som möjligt arbetar vi mycket med att utveckla det svenska språket. Språket är en avgörande faktor för all inlärning i alla skolans ämnen.

En viktig ingrediens för inlärning är att hämta kunskaper utanför skolan så därför gör vi ofta utflykter och studiebesök. 

I åk 4 och 5 har vi läxhjälp och i åk 6 erbjuds extra Studietid varje onsdag 15.00 -16.30 med två behöriga pedagoger på plats.

Den ordinarie undervisningen har under senaste året fått ett ökat inslag av NO, där man använder s k NTA-lådor.

Efter lektionernas slut kan eleverna gå till skolans eftermiddagsverksamhet, en fritidsklubb som kallas Eftis.

Dela:
Kategorier: