Grundsärskolan

Välkommen till grundsärskolan!

Barn som bedöms inte nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av utvecklingsstörning ska erbjudas plats i grundsärskolan. Bredängsskolans grundsärskola är en verksamhet för elever med utvecklingsstörning och autism. Vi tar emot 15 elever från förskoleklass till årskurs 9. I dagsläget är vi uppdelade i tre grupper. Till hösten finns det plats i åk F-3 ämnen, samt i åk 7-9 ämnen.  

Eleverna läser antingen grundsärskolans ämnen eller utifrån ämnesområden. De elever som läser utifrån ämnen satsar vi mycket på läsinlärning och läsförståelse. Vi använder oss av forskningsbaserade modeller. För de yngre eleverna arbetar också med tal- och språkutveckling innan läsinlärningen. Vi har NTA (natur och teknik för alla) med olika teman. Vi arbetar också med att utveckla det sociala samspelet mellan eleverna. Vi jobbar mycket i grupp men även individuellt.

För eleverna som läser utifrån ämnesområden använder vi oss av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) i form av bild- och teckenstöd. PECS är en metod till alternativ eller stödjande kommunikation som också används, och TBA använder vi som en metod för att kunna påverka beteenden i vardagen.

Vi som arbetar är specialpedagoger, förskollärare, barnskötare och eleveassistenter. All personal besitter kunskap om autism.

 

Dela:
Kategorier: