Till innehåll på sidan

Grundsärskolan

Bredängsskolans grundsärskola är en verksamhet för elever med utvecklingsstörning och autism.

Välkommen till grundsärskolan!

Barn som inte bedöms nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av utvecklingsstörning ska erbjudas plats i grundsärskolan.​
Vi tar emot elever från förskoleklass till årskurs 9 och dagsläget är vi uppdelade i fyra grupper. 

Alla elever har sina egna mål att uppnå. För att få möjlighet att utveckla sin förmåga till självständighet använder vi lågaffektivt bemötande.
Vi skapar trygga miljöer för eleverna där målet är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att eleverna skall kunna nå sina mål. 
         
Eleverna som går på skolan läser antingen grundsärskolans ämnen eller utifrån ämnesområden. 

De elever som läser utifrån ämnen satsar vi mycket på läsinlärning och läsförståelse. Vi använder oss av forskningsbaserade modeller i vår tydliggörande pedagogik.
På skolan har vi tillgång till musikterapeut och en gång i veckan har vi möjlighet till bad. För de yngre eleverna arbetar vi också med tal- och språkutveckling innan läsinlärningen.
Vi har NTA (natur och teknik för alla) med olika teman. Vi arbetar också med att utveckla det sociala samspelet mellan eleverna. Vi jobbar mycket i grupp men även individuellt.

För elever som läser utifrån ämnesområden använder vi oss av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) i form av bild- och teckenstöd.
PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod till AKK som också används, och TBA (tillämpad beteendeanalys) använder vi som en metod för att kunna påverka
vissa beteenden i vardagen. 

Vi som arbetar är specialpedagoger, lärare, förskollärare, barnskötare och elevassistenter.
All personal vidareutbildar sig hela tiden med kurser och handledning och har stor kunskap om autism och utvecklingsstörning.

 

Dela:
Kategorier: