Till innehåll på sidan

Fritidsverksamheten F-3

Välkomna till Bredängsskolans fritidshem

Vi har två fritidsavdelningar på fritidshemmet:

REGNBÅGEN (F-klass + åk 1, som  håller till i förskoleklassens och ettornas lokaler. )

och SOLEN (åk 2 + 3, som håller till i G-huset. )

Vi öppnar kl 6.30 på Regnbågen och stänger 18.00 på Solen.

Telefonnummer:

08 508 241 64 (Regnbågen F-1)    

08 508 241 94 (Solen 2-3)

Vi vill inte att ni ringer mellan kl. 15.00 och 16.00 eftersom alla pedagoger är upptagna med olika aktiviteter den tiden så då kan vi inte svara i telefon.

 

På fritidshemmet arbetar fritidspedagoger, barnskötare och elevassistenter.

Fritidspersonalen samarbetar med lärarna och med elevhälsoteamet.

Verksamheten på fritidshemmet styrs, precis som övrig verksamhet i skolan, av läroplanen. Hela dagen är ett lärande för eleverna. Vi utgår från de olika förmågor som beskrivs i läroplanen för fritidshemmet. Läroplanen säger till exempel att eleverna ska utveckla:

¤ kommunikation - eleverna ska kunna framföra egna åsikter och tankar

¤ social kompetens - bli goda kamrater

¤ skapande verksamhet – få prova på att arbeta med olika material och tekniker

¤ olika estetiska förmågor  - tex dans, lek, musik, drama

¤ demokratiska principer - förstå normer och regler.

¤ naturkunskap  och omvärldskunskap - utforska naturen i närmiljön och få kännedom om närsamhället

¤ rörelse och motion - såväl ute som inomhus

¤ god hälsa – förståelse för vad som påverkar vår hälsa

 

Dela:
Kategorier: