Till innehåll på sidan

Förskoleklass till årskurs 3

I arbetslaget ingår lärare, fritidspedagoger, barnskötare, specialpedagoger, speciallärare och elevassistenter. Klasserna är förhållandevis små (ca 19 – 24 elever) och vi är noga med att alla elever som behöver anpassningar eller stöd ska få det tidigt.

Det här gör vi:

Många av våra elever har ett annat modersmål än svenska, därför arbetar all personal språkutvecklande. Alla elever har från förskoleklass tillgång till en egen Ipad eller dator med stödfunktioner och vi arbetar med datalogiskt tänkande och enklare programmering från start. 

Genom Skapande Skola kan vi erbjuda alla våra elever olika kulturupplevelser: dansföreställningar, museibesök, musik- och teaterupplevelser.

Årskurs 2 deltar i år i ett konstprojekt i samarbetet med Nationalmuseum. Det innebär dels att eleverna regelbundet besöker museet och lär sig om konst, dels att de själva får prova på att skapa konst. I arbetet tränas också muntligt berättande.

Eleverna arbetar ända från förskoleklassen med NTA-lådor för att stärka intresse och kunskap för naturvetenskap. NTA står för Natur och Teknik för Alla och bygger på olika experiment.

Förskoleklassen är med i Skogshjältarna vilket innebär att mycket av lärandet sker utomhus: naturkunskap, omvärldskunskap, språkträning och kamratstärkande övningar.

Bredängsskolan är med i El Sistema. Det innebär att alla elever i förskoleklass och i åk 1 får extra musikundervisning av El Sistema. Från åk 2 får de elever som önskar fortsätta att spela och väljer då mellan olika blåsinstrument, stråkinstrument eller slagverk. Kostnadsfritt Från och med år 3 spelar eleverna i orkester. En onsdag i månaden bjuds alla vårdnadshavare på konsert

Fritidsverksamheten presenteras i en egen flik.

 

Dela:
Kategorier: