Elevhälsovården vid Bredängsskolan

Skolsköterskorna på Bredängsskolan heter Eva-Lena Forslund och Christina Månsson och finns på plats måndag t.o.m. fredag.

Vår skolläkare heter Anna Blomkvist och är här 2ggr/månad. Alla barn i förskoleklass och nyanlända elever till Sverige träffar skolläkaren. Övriga besök bokas i samråd med skolsköterskan.

Som skolsköterska och skolläkare arbetar vi främst hälsofrämjande. Det innebär att eleverna erbjuds individuella hälsobesök och även hälsosamtal i grupp.
Det finns många som behöver särskilda insatser från vår sida. Det kan gälla elever med olika sjukdomar och funktionshinder eller elever med inlärningssvårigheter där skolhälsovårdens insatser behövs för att kunna anpassa skolsituationen.

För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig så mycket som möjligt,  tycker vi det är mycket viktigt att eleverna ätit frukost och har tillräckligt med sömn innan skoldagen.

Skolhälsovården fortsätter det vaccinationsprogram som inleddes på BVC.
Många av eleverna kommer ha individuella möten med skolsköterskan av olika anledningar t.ex. vikt och längdutveckling eller annat som ska följas upp av skolhälsovården.
 

Alla elever erbjuds i:

 • FÖRSKOLEKLASS
  • En hälsodeklaration fylls i av vårdnadshavare. Längd och vikt kontrolleras och eleven träffar skolläkaren tillsammans med vårdnadshavare . Vaccinationer ses över och kompletteras vid behov. Barn födda 2002 eller senare vaccineras mot mässling-påssjuka-röda hund.
 • SKOLÅR 1
  • Kontroll av syn och hörsel
 • SKOLÅR 2
  • Kontroll av längd, viktutveckling och syn
 • SKOLÅR 4
  • Ny hälsodeklaration fylls i av vårdnadshavare. Kontroll av längd och viktutveckling, syn och rygg. Eleven fyller i en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan. Elever födda år 2002 eller senare vaccineras mot difteri-stelkramp-kikhosta.
 • SKOLÅR 5
  • Flickor födda 1999 eller senare vaccineras mot livmoderhalscancer (3 doser)
 • SKOLÅR 6
  • Fortsatt längd och viktutveckling samt ryggundersökning. Elever födda före 2002 vaccineras mot mässling-påssjuka-röda hund.
 • SKOLÅR 8
  • En hälsodeklaration fylls i av vårdnadshavare. Längd och vikt kontrolleras. Eleven gör en egen hälsoprofil och har hälsosamtal med skolsköterskan.

Vill du komma i kontakt med mig är mitt telefonnummer 08-508 24 155.

Dela:
Kategorier: