Till innehåll på sidan

Elevhälsoarbete

Skolans elevhälsoteam som består av specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, psykolog, studie- och yrkesvägledare samt biträdande rektorer och rektor.

Ett systematiskt elevhälsoarbete handlar om att kontinuerligt följa upp och vidareutveckla skolans förmåga att möta elevers olika och specifika behov. Fokus ligger på att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Ytterst handlar det om att alla elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god lärmiljö för utveckling och lärande. Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. 
Skolans elevhälsoteam som består av specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, psykolog, studie- och yrkesvägledare samt biträdande rektorer och rektor. 

Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet

Dela:
Kategorier: