Medborgardialogen är en del av ett samarbete mellan polis och kommun. 
Syftet är att prata med de som bor och vistas i ett område för att få 
en nuvarande lägesbild av hur de upplever sin livssituation och få en 
ökad förståelse för medborgarnas perspektiv.

Ett steg i detta är att polisen besöker skolor. 

Polisen kommer till Bredängsskolan måndagen 14 mars klockan 13:00 och framåt. 

De kommer prata med både personal och elever.

 

Blue
0