Bredängsskolan deltar i El Sistema

I orkesterskolan blir barn och unga del av en symfoniorkester och spelar västerländsk konstmusik. Eleverna lär sig att spela ett orkesterinstrument, och på Bredängsskolan erbjuds eleverna valet mellan stråkinstrument, bleckblåsinstrument, träblåsinstrument och slagverksinstrument.

I förskoleklass får alla elever musikundervisning där de möter orkestern, noter, rytmer och den västerländska konstmusiken. I årskurs ett väljer eleverna om de vill fortsätta gå i orkesterskolan och spela ett instrument. Lektioner ges två-tre gånger i veckan i skolans lokaler.

El Sistema Stockholm samarbetar med bl.a. Berwaldhallen, Folkoperan och Kungliga Operan, vilket gör att eleverna får ta del av olika föreställningar och bekanta sig med dessa musikinstitutioner.

Dessutom ges regelbundet konserter i egen regi. Cirka sju till åtta gånger per läsår bjuder orkesterskolan till Musikträff i skolans aula, med konsert för våra elevers familjer, vänner och allmänheten.

Mer information
För att få en inblick i El Sistema Stockholms dagliga verksamhet, följ dem på Instagram och Facebook. Prenumerera gärna på information om Musikträffar här: http://www.stockholm.se/ElSistema_traffinformation
Alla frågor går bra att maila till elsistema@stockholm.se.

Dela:
Kategorier: