Bredängsskolan deltar i El Sistema

El Sistema är en modell för kör- och orkesterskola som har arbetats fram i Venezuela av José Antonio Abreu - ekonom, lärare och amatörmusiker. Han startade 1975 med 11 barn som började spela tillsammans i orkester. 34 år senare belönades han med Polar-priset för att ha spridit El Sistema över världen.

El Sistema bygger på visionen om musikens förmåga att få människor att växa i ett socialt sammanhang och visar på möjligheten och potentialen i att använda musik som verktyg för social, kulturell och mänsklig utveckling, stärka gemenskapen, barnens och ungdomarnas självkänsla och identitet. El Sistema skall ge familjer möjlighet att delta och vara en aktiv och attraktiv del i kulturlivet så att barn och unga får tillgång till nya förebilder och blir bekanta med ett professionellt kulturliv. El Sistema skall, som i Venezuela, bidra till att göra samhället mera socialt hållbart, stärka demokratiutvecklingen och öka integrationen.

På Bredängsskolan är vi glada - och stolta - över att få ta del av detta världsprojekt. Under våren 2014 deltog våra förskoleklasselever. Med hjälp av Kulturförvaltningen och SISAB har vi anpassat vi två av skolans lokaler så att vi nu under hösten både har kunnat ha El Sistema för våra egna elever och erbjuda vår grannskola att låta sina elever komma hit. 
Vi vill att El Sistema ska växa - för våra elevers skull och för världens!!

Du kan följa El Sistema Stockholm på denna länk: www.facebook.com/elsistemastockholm

 

Dela:
Kategorier: