Bredängsakademien

Bredängsakademien - en satsning för framtiden!

Bredängsakademien var namnet på ett framtidsprojekt som pågick i Bredängsskolan i Skärholmen, projektet avslutades 2015. Projektet handlade om att hitta nya kontaktytor mellan skolan och arbetslivet.

Dagens skolelever behöver tidigt komma ut i arbetslivet för att se hur det fungerar på en arbetsplats och vad som krävs för att man ska kunna få ett jobb. Kontakt med en arbetsplats och samtal med dem som arbetar där hjälper eleverna att förstå hur skolans olika ämnen och undervisningen hänger ihop med arbetslivets villkor och det som möter dem efter skolan. Eleverna blir mer motiverade att plugga och kämpa för bättre kunskaper och högre betyg. De får lättare att välja program på gymnasiet om de har mött människor med olika yrken som kan berätta om sina studier och sitt arbete. De får en inblick i hur samhällsmaskineriet fungerar.

Företag som ger sig in i ett samarbete med skolan kan räkna med positiva good-will effekter.  Företag som satsar på ungdomar och framtiden ses som positiva för samhällsutvecklingen och gillas av allmänheten. Dagens ungdomar har med sig kunskaper och erfarenheter som ett företag kan ha nytta och glädje av. De kan hantera mobiler och datorer och annan teknik bättre än många vuxna. Många ungdomar talar flera språk och har det man kallar för kulturkompetens, dvs. kunskap om hur det går till i olika länder när det t.ex gäller att göra affärer. Det kan vara till nytta för ett företag som tänker sig att expandera och arbeta internationellt framöver.

Bredängsakademiens mål är att erbjuda alla elever på högstadiet att varje läsår komma ut på arbetsplatser. Bredängsakademien startade med årskurs 9 hösten 2013. Du kan läsa mer om vad vi gjort genom att klicka på länkarna till höger.

Bredängsakademiens aktiviteter ingår i Bredängsskolans plan för studie- och yrkesvägledning

Nu finns det en kort rapport om Bredängsakademiens arbete, Verkligheten utanför. Klicka på länken för att läsa rapporten!
Den kan också beställas i broschyrform, liksom en längre rapport om det processarbete som införandet av Bredängsakademien har inneburit. Beställ genom att skicka ett mail till bredangsskolan@stockholm.se

Bredängsskolans elever har själva utformat en broschyr om Bredängsakademien, som vänder sig till olika företag och hoppas att många vill vara med i skolans satsning. Läs gärna den broschyren också!

 

Dela: