Till innehåll på sidan

Årskurs 4-6

I arbetslaget ingår lärare, fritidspedagog, resurspedagog, elevassistenter, socialpedagog, speciallärare och specialpedagog.

 

 

Vi i arbetslag 4-6 arbetar för att skapa goda relationer mellan elever och vuxna. Vi tycker att alla barn är allas ansvar, därför är vi ute på rasterna och skapar samtalstillfällen med eleverna med ambition om att förstärka trygghet och lugn.

All undervisning på Bredängsskolan präglas av ett språkutvecklande arbetssätt, för vi vet att ett rikt språk är viktigt och öppnar dörrarna vill vidare studier och ett framgångsrikt yrkesliv. På mellanstadiet har vi alltid det i åtanke när vi planerar och undervisar. Vi har också utökat undervisningstiden i matematik och eleverna läser matte 5 dagar i veckan. Eleverna erbjuds också läxhjälp.

Skoldagarna på mellanstadiet är mobilfria. Alla elever som har med sig en mobiltelefon till skolan får på morgonen låsa in den i ett skåp och får sedan tillbaka den vid skoldagens slut.

Alla elever har en egen Ipad eller dator i skolan. Vi är enade om att det är viktigt att ligga i fas med den digitala utvecklingen och därför använder vi digitala verktyg för att göra inlärningen både effektiv och tillgänglig för alla. Samtidigt behåller vi vissa traditioner i skolan, som exempelvis Lucia och Nobelfirande.

Vi vill att våra elever ska delta i och uppleva olika kulturaktiviteter och därför deltar vi i olika projekt när möjligheter uppstår. Vi går till exempel på museibesök, teater, skolbio och stadsutflykter.

Rörelse är viktigt för alla elevers hälsa och välmående och därför är alla elever ute på rasterna. Det finns en anställd fritidspedagog som arbetar i skolans rastbod och som ordnar rastaktiviteter.

Friluftsdagar är en annan viktig punkt för oss. Vi ordnar en rad olika friluftsdagar. På sommarhalvåret är det orientering i skogarna kring Sätra varv och Mälarhöjdsbadet, friidrott på Sätra IP och Bredängsmaran då eleverna tävlar i ett längre lopp. Under vinterhalvåret deltar vi i ”Alla på snö”, som är Skidförbundets satsning och med dem åker åk 4 längdskidor på Gärdet en dag. Eleverna som går i åk 5 & 6 åker slalom i Flottsbro en dag.

Arbetslaget har ett gott samarbete och tät kontakt med Eftis där eleverna tillbringar tid efter skoldagens slut. Mer om Eftis finns att läsa under Eftis-fliken

Dela:
Kategorier: