Till innehåll på sidan

Alla ska lyckas!

Skolans vision är att Alla ska lyckas.

Vision och värdegrund

Skolans vision är att Alla ska lyckas. För att alla elever ska lyckas lyfter vi följande i undervisningen och arbetet med våra elever:

• Kunskap och trygghet
• Kommunikation och språkutveckling
• Verktyg för fortsatt lärande
• Social kompetens och självtillit

Skolan har en likabehandlingsgrupp där representanter från samtliga arbetslag i skolan ingår jämte specialpedagoger, kuratorer och representanter från skolledningen. Likabehandlingsgruppen ska jobba för att främja trivsel, trygghet och gott samarbete mellan alla som verkar i skolan. Likabehandlingsgruppens uppdrag är att:

• Aktualisera likabehandlingsfrågor och vara en representant för likabehandlingsarbetet.
• Arrangera likabehandlingsdagar med olika tema.
• Ansvara för att ta upp likabehandlingsfrågorna i respektive arbetslag.
• Ha ett särskilt ansvar för att främjande och förebyggande insatser i likabehandlingsplanen följs upp.
• Bistå vid samtal med elever i kränkningsärenden.

Dela:
Kategorier: