Till innehåll på sidan

Alla ska lyckas!

Vision och värdegrund

Skolans vision är att Alla ska lyckas. För att alla elever ska lyckas lyfter vi följande i undervisningen och arbetet med våra elever:

• Kunskap och trygghet
• Kommunikation och språkutveckling
• Verktyg för fortsatt lärande
• Social kompetens och självtillit

Skolan har en likabehandlingsgrupp där representanter från samtliga arbetslag i skolan ingår jämte specialpedagoger, kuratorer och representanter från skolledningen. Likabehandlingsgruppen ska jobba för att främja trivsel, trygghet och gott samarbete mellan alla som verkar i skolan. Likabehandlingsgruppens uppdrag är att:

• Aktualisera likabehandlingsfrågor och vara en representant för likabehandlingsarbetet.
• Arrangera likabehandlingsdagar med olika tema.
• Ansvara för att ta upp likabehandlingsfrågorna i respektive arbetslag.
• Ha ett särskilt ansvar för att främjande och förebyggande insatser i likabehandlingsplanen följs upp.
• Bistå vid samtal med elever i kränkningsärenden.

Dela:
Kategorier: