Styrdokument

Skolan följer nationella och kommunala styrdokument. Dessutom har skolan tagit fram verksamhetsplaner för varje år samt ett antal handlingsplaner. Här nedanför hittar du länkar till alla dessa.

Nationella och kommunala planer (alla länkar öppnas i nya fönster)

    Läroplan för grundskolan
    Kunskapskrav i de olika ämnena i grundskolan
    Förordningar som styr skolan
    Skollagen
    Stockholms stads verksamhetsplan för grundskolan hittar du överst på denna sida

Skolans styrdokument

    Likabehandlingsplan 2016/2017
    Övriga dokument kommer inom kort

Dela:
Kategorier: