Nationella prov för årskurs 9

 

 

Under länken finner du datum och tider för när respektive prov skall genomföras.  Detta gäller för läsår 17/18.

 

 

Skolverkets schema.

 

 

 

 

 

 

 

 

Purple
0